مزایای درب های کابین سلکوم پلاس

🔷پیش تنظیم شده در کارخانه و بدون نیاز به دیگر تنظیمات در زمان راه اندازی

🔷درایو های نسل جدید آریان سیستم رو با عملکرد هوشمند 

🔷مجموعه کاملا الکترونیکی سیستم درایو

🔷قابلیت تنظیم لته ها در همه جهات

🔷عدم محدودیت در ارتفاع کابین

🔷سه سال گارانتی طلایی

🔷کمان قابل تنظیم

مزایای چھارچوب درب ھای طبقه سلکوم پلاس

🔷ستون پله دار جھت رعایت ایمنی و ظاھری زیبا

🔷چھارچوب و مكانیزم كاملا از ھم جدا می‌باشد ( مانند طرح جدید سلكوم ایتالیا MDS1)

🔷قرار گرفتن مكانیزم مابین ستون‌ھا برای جلوگیری از ناشاقولی سر درب ( مانند طرح جدید سلكوم ایتالیا MDS1)

مزایای مکانیزم درب ھای طبقه سلکوم پلاس

🔷تنظیم ارتفاعی و عمقی کاملا امکان پذیر است.
🔷در مرحله راه اندازی تنھا کافیست نقاط قرمز درب کابین با درب ھای طبقه روبروی ھم قرار بگیرند.
🔷استفاده از قطعات با طرح و ابعاد مشترک با درب سلکوم ایتالیا مانند چرخ ھا و پادری و ریل ھا
🔷رعایت فاصله استاندارد قفل طبقه در موقعیت بسته شو طبق استاندارد سلکوم ایتالیا

پیمایش به بالا