مزایای چھارچوب درب ھای طبقه سلکوم پلاس

🔷ستون پله دار جھت رعایت ایمنی و ظاھری زیبا

🔷چھارچوب و مكانیزم كاملا از ھم جدا می‌باشد ( مانند طرح جدید سلكوم ایتالیا MDS1)

🔷قرار گرفتن مكانیزم مابین ستون‌ھا برای جلوگیری از ناشاقولی سر درب ( مانند طرح جدید سلكوم ایتالیا MDS1)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا