یوک

وظیفه یوک نگهداری از کابین می باشد به طوری که سیم بکسل ها بصورت مستقیم به قسمت افقی بالای یوک یا قرقره متصل شده و کفشک ها در طرفین یوک نصب و با ریل ها در تماسند. یوک های این مجموعه توسط پیچ و مهره های با کیفیت با قابلیت رگلاژ تولید می گردند.