درایو دلفین

درایو دلفین

سیستم درایو دلفین جهت موتورهای DC بدون گیربکس طراحی شده است که برای درب سماتیک رو نیمه اتوماتیک از درایو دلفین 1 و برای درب تمام اتوماتیک از درایو دلفین 22 استفاده می‌شود.