کنترلر درب آسانسور

کنترلر درب آسانسور

کنترلر های درب آسانسور آریان سیستم رو به دو دسته دلفین و X7 تقسیم بندی می گردند. نوع X7 مختص درب های مدل X7 بوده که سیستم محرکه آن یک موتور AC سه فاز می باشد. کنترل این موتور ها به صورت VVVF بوده و به دلیل کارکرد به صورت closed loop حرکتی بسیار نرم دارند.

کنترلر های دلفین با استفاده از موتور DC حرکت درب ها را کنترل می کنند. درایو های دلفین در چند مدل مانند دلفین 1 و دلفین 22تولید و عرضه می گردند.