فرم سفارش

فرم سفارش

فرم سفارش درب آسانسور:

دریافت فرم سفارش

فرم سفارش تابلو فرمان آسانسور:

دریافت فرم سفارش

فرم های سفارش کابین آسانسور:

دریافت فرم سفارش کابین تونلی

دریافت فرم سفارش کابین وزنه بغل

دریافت فرم سفارش کابین وزنه پشت

 

لطفا پس از دریافت فرم و تکمیل، آن را به یکی از دو روش زیر برای ما ارسال نمایید :
1- ارسال به صورت فکس از طریق شماره تلفن : 1008 8833 21 98+
2-ارسال از طریق پست الکترونیکی به آدرس: sales@asr-elevator.ir